Slovenské rastlinolekárske dni

Podujatie s medzinárodnou účasťou organizované Slovenskou asociáciou ochrany rastlín.
Podujatie sa organizuje každé dva roky. Miestom podujatia býva Nitra,
jej kultúrny program je situovaný v Župnom dome v Nitre.