Putovná výstava pre VÚVH pre deti

Výstava s interaktívnymi prvkami, ktoré edukujú detského návštevníka hravou formou.
Návrh a výroba rôznych exponátov na danú problematiku.