BASF Konferencie SR

Konferencie v Nitre, Košiciach a na Sliači, rok 2014